_Fargo_

82 teksty – auto­rem jest _Far­go_.

Wyob­raź so­bie te­raz coś co jest tak złe, że nie ma na to naz­wy. Nie ważne czy jest to uczu­cie czy oso­ba. Jest tak dum­ne z te­go i dos­ko­nali się z bycia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 września 2014, 16:31

Chciałem jak naj­szyb­ciej um­rzeć, by spot­kać cię w ideal­nym świecie. Do­piero te­raz zdałem so­bie sprawę, że po śmier­ci nie mu­simy tra­fić na te sa­me strony. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 marca 2013, 06:42

Przy zam­kniętych oczach strach sta­je się co­raz potężniejszy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 marca 2013, 03:43

Cała praw­da świata może by za­war­ta w jed­nym kłamstwie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 czerwca 2012, 10:59

Nie wrzu­caj wszys­tkich do jed­ne­go bur­de­lu jeśli tra­fiłeś na jedną kurwę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 czerwca 2012, 12:23

Spoj­rzał na nią uśmie­chem, którym łow­ca pat­rzy na ofiarę... Na ko­lej­ny cieles­ny pre­tek­st do za­bawy, zu­pełnie jak­by mówił "mam wszys­tko cze­go prag­niesz,dam ci to w za­mian za twoją duszę". Dos­ko­nale o tym [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2012, 19:17

Zarówno dob­re bu­ty jak i sil­ny cha­rak­ter cha­rak­te­ryzu­je to, że na­wet po prze­byciu całego świata ich połącze­nie zmiażdży naj­twar­dszą czaszkę na two­jej drodze. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 kwietnia 2012, 21:22

To jak wspa­niałym człowiekiem jes­teśmy, ok­reśla to jak mało jest w nas potwora. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 listopada 2011, 21:06

A na­wet jeśli nie od­najdę cię w tej opo­wieści, wiem że jest jed­no miej­sce do które­go się udasz, to w którym wszys­cy się spotkamy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 listopada 2011, 14:35

Człowiekiem nie zos­ta­jemy na całe życie, jes­teśmy nim dzień po dniu, nie zaw­sze codziennie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 października 2011, 14:46

_Fargo_

Jeśli nie chce ci się dopisywać opinii... to po prostu nie oceniaj. "Jedyny powód dla którego chciałem pozostać gwiazdą, jest taki, że nawet gdy będę spadał, będę w stanie spełnić jedno z twoich marzeń." Fargo.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

_Fargo_

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 listopada 2014, 23:03Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Kup ko­biecie suk­nię, a [...]

6 listopada 2014, 20:00Diamentowa_sól sko­men­to­wał tek­st Kup ko­biecie suk­nię, a [...]

4 listopada 2014, 19:58Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Kup ko­biecie suk­nię, a [...]

4 listopada 2014, 14:15wdech sko­men­to­wał tek­st Kup ko­biecie suk­nię, a [...]

4 listopada 2014, 00:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Kup ko­biecie suk­nię, a [...]

26 września 2014, 18:06WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st - Cze­go się boisz? [...]

12 września 2014, 16:31_Fargo_ do­dał no­wy tek­st Wyobraź so­bie te­raz coś [...]

11 września 2014, 01:06_Fargo_ sko­men­to­wał tek­st - Cze­go się boisz? [...]

28 sierpnia 2014, 23:56Mokosz sko­men­to­wał tek­st - Cze­go się boisz? [...]

28 sierpnia 2014, 14:49WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st - Cze­go się boisz? [...]